Home Auth.Public Translation

All kinds of family law documents
General terms and conditions
Agreements and contracts
Rules and regulations
Articles of Association
Estate inventories
Interim reports
Rulings and decisions
Statements of case and pleadings
Company presentations
Ordinances
Insurance reports
Insurance terms and conditions
Accident reports

Divorce documents
Acts
Police documents and reports
Income statements
Auditor's reports
Reports
Statutes
Applications for summons
Letters of reference and CVs
Government reports
Wills
Annual reports
Codes, guidelines and general advice
Prenuptial agreements

School certificates and employment certificates
Betyg & Intyg Översättningar

Certificates and Letters of Reference
Translation of various documents issued by schools,
public authorities, employers, etc.

The globalization of society has resulted in a greater need for the
validation of education and training documents in addition to
internationally recognized translations of personal documents;
for example, school certificates and letters of reference. These
require an authorized translation, i.e. a translation by an Authorized
Public Translator.

Permanent Authorized Certified Translator for English Serbian Bosnian Croatian English

Permanent Authorized Certified Translator for Swedish Serbian Bosnian Croatian Swedish

A translator for German and French

However, you have here one of multilingual translators who is a bilingual authorized translator and work onto International Law.

Employment certificates
Diplomas
Adoption papers
Birth certificates 
Death certificates Letters of reference
Extracts from registers
Registration certificates 
Certificates of service
Education and training certificates

I also accept rush jobs and proof reading assignments

Auktoriserad översättare från /till Svenska till/från

Serbiska, Kroatiska, Bosniska

’Auktoriserad translator’ är den skyddade yrkestiteln för översättare som
genomgått ett statligt prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Auktorisation
meddelas av Justitie Department. Endast fysiska personer kan vara auktoriserade.
Det finns inga lagliga krav för att få utöva yrket som översättare och kvaliteten kan
därför vara mycket skiftande. Auktorisationen utgör därför en kvalitetsgaranti.
Fråga alltid efter auktoriserade översättare.

Utöver kvalitetsaspekterna är en auktoriserad translator också behörig enligt lag
att bestyrka översättningen. Du kan vara säker på att en översättning som är
utförd av en auktoriserad translator (
Authorized Public Translator godtas
i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, osv.

Dessutom har
auktoriserade translatorer - men inte andra översättare - lagstadgad
tystnadsplikt. Om sekretess är en känslig fråga för din verksamhet eller personliga
förhållanden bör du fråga översättningsbyrån om precis vem (namn) som skall utföra översättningen, om översättaren är intern eller frilans och om han/hon är auktoriserad.

Alla slags familjerättsliga dokument
Allmänna villkor
Avtal
Bestämmelser
Bolagsordningar
Bouppteckningar
Delårsrapporter
Domar och beslut
Domstolsinlagor
Företagspresentationer
Förordningar
Försäkringsrapporter
Försäkringsvillkor
Haverirapporter

Betyg & Intyg översättningar

Olika slags dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av
utbildning samt internationellt godtagbara översättningar av personliga dokument, t.ex.
betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad,
d.v.s din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

Arbetsintyg
Diplom 
Dopbevis
Dödsfallsintyg 
Kursintyg 
Personbevis
Referenser
Registerutdrag 
Registreringsbevis
Skolbetyg
Tjänstgöringsintyg
Utbildningsbevis
Utdrag ur folkbokföringsregistret

Jag  åtar mig  även expressuppdrag samt korrekturläsning.

För mer information om översättning av betyg och intyg, ring mig eller
fyll i en kostnadsförfrågan
.